Zalo hỗ trợ
Liên hệ Fanpage

Quảng Cáo Facebook Nâng Cao (Level 1)

QUẢNG CÁO FACEBOOK NÂNG CAO LEVEL 1 - Là khoá học dành cho những người đã biết chạy quảng cáo, muốn nâng cao trình độ và kiến thức chạy quảng cáo, để tối ưu hiệu quả và tăng doanh thu bán hàng.

Khoá học phù hợp với:

- Cá nhân, chủ shop kinh doanh Online.

- Người muốn làm nghề quảng cáo.

- Các Marketers, Ads, chuyên viên Marketing muốn bổ sung thêm kiến thức để quản trị.

- Chủ doanh nghiệp, lãnh đạo muốn biết để quản lý nhân sự, Công ty.

 Nội dung khoá học

 • Bài 16: Quy tắc tự động trong quảng cáo Facebook

 • Bài 17: Cách tạo tệp tùy chỉnh trên trang Fanpage

 • Bài 18: Cách loại trừ nick ảo khi chạy quảng cáo Facebook.

 • Bài 19: Cách target đối tượng cơ bản theo sở thích, hành vi

 • Bài 20: Cách target tự động (Mới cập nhật) hiệu quả.

 • Bài 21: Hướng dẫn cách tăng ngân sách quảng cáo hiệu quả.

 • Bài 22: Loại trừ những người đã tương tác trên Fanpage.

 • Bài 23: Cách chọn vị trí quảng cáo hiệu quả.

 • Bài 24: Look Alike targeting: Cách chạy quảng cáo đối tượng tương tự.

 • Bài 25: Chạy quảng cáo chuyển đổi trên Facebook - Cách tạo và gắn Pixel lên Facebook.

 • Bài 26: Reel Facebook Ads - Cách chạy quảng cáo thước phim.


Lưu vào Yêu thích
Chia sẽ

Giới thiệu khóa học

QUẢNG CÁO FACEBOOK NÂNG CAO LEVEL 1 - Là khoá học dành cho những người đã biết chạy quảng cáo, muốn nâng cao trình độ và kiến thức chạy quảng cáo, để tối ưu hiệu quả và tăng doanh thu bán hàng.

Khoá học phù hợp với:

- Cá nhân, chủ shop kinh doanh Online.

- Người muốn làm nghề quảng cáo.

- Các Marketers, Ads, chuyên viên Marketing muốn bổ sung thêm kiến thức để quản trị.

- Chủ doanh nghiệp, lãnh đạo muốn biết để quản lý nhân sự, Công ty.

 Nội dung khoá học

 • Bài 16: Quy tắc tự động trong quảng cáo Facebook

 • Bài 17: Cách tạo tệp tùy chỉnh trên trang Fanpage

 • Bài 18: Cách loại trừ nick ảo khi chạy quảng cáo Facebook.

 • Bài 19: Cách target đối tượng cơ bản theo sở thích, hành vi

 • Bài 20: Cách target tự động (Mới cập nhật) hiệu quả.

 • Bài 21: Hướng dẫn cách tăng ngân sách quảng cáo hiệu quả.

 • Bài 22: Loại trừ những người đã tương tác trên Fanpage.

 • Bài 23: Cách chọn vị trí quảng cáo hiệu quả.

 • Bài 24: Look Alike targeting: Cách chạy quảng cáo đối tượng tương tự.

 • Bài 25: Chạy quảng cáo chuyển đổi trên Facebook - Cách tạo và gắn Pixel lên Facebook.

 • Bài 26: Reel Facebook Ads - Cách chạy quảng cáo thước phim.

Lộ trình khóa học

1
CHƯƠNG 1
6 videos
Quy tắc tự động trong quảng cáo Facebook
Tạo đối tượng tuỳ chỉnh - Target Customer
Cách loại trừ nick ảo và tối ưu quảng cáo
Cách phân tích target quảng cáo Facebook
Cách target đối tượng Advantage + (Mới cập nhật)
Hướng dẫn cách tăng ngân sách quảng cáo hiệu quả
5,000,000đ 3,000,000đ